CSS en XHTML, het perfecte huwelijk

XHTML: a way of life

Xhtml is xml, geen html

De regels

 1. documenten moeten well-formed zijn: elementen moeten correct genest zijn.
 2. eindtags zijn steeds noodzakelijk voor niet-lege elementen
 3. lege elementen worden ofwel voorzien van een eindtag ofwel beëindigd met een slash
 4. elementen en attributen worden in kleine letters geschreven:
  vermits xml hoofdlettergevoelig is, wordt dit de afspraak
 5. er moet minstens één spatie tussen attributen staan, meer mag
 6. attribuutwaarden zijn steeds in aanhalingstekens (enkel of dubbel) vervat, ook al lijkt de waarde numerisch
 7. attribuutafkorting (minimisatie) is niet toegelaten
 8. bij elementen die karakters bevatten zoals < en & (bv.<style> en <script>) die door de xml parser geinterpreteerd kunnen worden, moet de inhoud vervat worden in een CDATA sectie.
 9. om een element te identificeren mag enkel nog het attribuut id gebruikt worden, name wordt afgeschaft.
 10. bij attributen met een voorgedefinieerde set van waarden, zoals het type attribuut, worden deze waarden steeds in kleine letters geschreven.
 11. karakters die als hexadecimale waarden geschreven worden, moeten in kleine letters geschreven worden: &#x55; wordt U

xhtml 1.1

Verschilt met de vorige versie op een aantal punten:

 1. er is slechts één document type, nl. xhtml 1.1
 2. er zijn geen 'transitional' document types meer, alle ondersteuning voor 'deprecated' elementen is verwijderd: xhtml 1.1 is steeds Strict
 3. de specificatie is opgesplitst in aparte modules, georganiseerd volgens topic, vb. 'table module' en 'text module'
 4. de specificatie is toepasbaar voor een 'familie' van xhtml documenten, die infeite bestaan uit een verzameling modules.
 5. het name atrribuut werd volledig vervange door id
 6. een nieuwe collectie 'ruby' werd toegevoegd

De DOCTYPE declaratie voor xhtml 1.1 is:

  <!DOCTYPE
  html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
  

@Import

Hieronder een voorbeeld van een geïmporteerd stylesheet:

  <head>
  <title>XHTML: a way of life</title>
  <link media="screen" href="simple.css" type="text/css" rel="stylesheet" />
  <style type="text/css" media="all">
  <!-- 
  @import url(onbestaand.css );
  -->
  </style>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
  <meta content="CSS oefening voor vdab cursisten" name="description" />
  <meta content="CSS, style, oefening, vdab, html, xhtml, accessibility" name="keywords" />
  </head>
  
CSS 2.1 spec | W3C Validator | CSS Validation
Valid XHTML 1.0 Transitional